Živelné riziká

Živelné riziká

Kategórie: Priemysel a stavebníctvo,
Dátum: 7.7.2015

Medzi vonkajšie vplyvy s dopadom na podnikanie patria živelné riziká. Búrky, krupobitie, zosuvy pôdy, požiare, víchrice, blesky či rozsiahle záplavy sú častými príčinami veľkých škôd na majetku. I napriek snahe o minimalizáciu rizík a rôzne preventívne opatrenia môžu veľmi negatívne ovplyvniť vaše podnikanie. Živly sú reálnym nebezpečím, s ktorými je treba počítať vo všetkých ich podobách a pripraviť sa na nich.

Je zrejmé, že majetkové poistenie, ktoré zahŕňa  poistenie jak požiarov, tak i ostatných živelných rizík, je stále jedným z hlavných poistných produktov. Na jeho správny rozsah je potreba klásť dôraz vo firemnom poistení.

Pri nastavení poistného programu pre klientov  kladú naši špecialisti veľký dôraz nielen na správnu optimalizáciu pomeru ceny a rozsahu, ale aj na detaily v podobe odchylných dojednaní, ktoré môžu byť pri prípadnom vzniku škody kľúčové. Jedným zo základných podkladov, ktoré pri svojej práci využívajú, sú interné rizikové správy našich risk manažérov. V týchto správach sú zohľadnené špecifické údaje súvisiace s poistením s dôrazom nielen na popísanie hroziacich rizík, ale predovšetkým na nutnosť ich ošetrenia z pohľadu poistnej ochrany.


© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť