Priemysel a stavebníctvo

Průmysl a stavebnictví

Priemysel a stavebníctvo 

Vyrábate stroje, elektronické komponenty či stavebné materiály? Máte desiatky nových priemyslelných hál? Nech robíte čokoľvek, rozumieme vášmu biznisu a ponúkame vám systém poistenia výrobného a stavebného sektoru, ktorý vám prinesie výrazné úspory.

Prostredníctvom pokročilého risk manažmentu znižujeme riziká priemyslelných a stavebných spoločností. Navrhujeme najvýhodnejšie kombinácie poistných produktov a výšky poistných čiastok, aby sme zaručili minimálne výpadky vo vašej prevádzke. Spracuvávame individuálne poistné plány,  do ktorých zahrňujeme i individuálne nastavené a vyjednané poistné produkty.

Rozumieme vašim rizikám.
Sme SATUM. 

Ponúkame reseni rizík vo Všetkých oblastiach:

  • Strojárenstvo
  • Stavebníctvo
  • Chémia a spracovanie plastov
  • Automobilový priemysel
  • Energetika
  • Odpady a životné prostredie

Systém SATUM

01. Analýza rizík

02. Poistný program

03. Správa poistenia

05. Poradenstvo a služby

04. Reseni škôd

01. Analýza rizík

Analýza rizík

Základem kvalitně provedené analýzy rizik jsou rizikové prohlídky. Jejich cílem je odhalit hlavní rizikové faktory, jako jsou stav protipožární ochrany a způsoby zabezpečení proti dalším typům škod (elektrické výboje, voda, chemikálie). Sledujeme při nich typy vybavení podniků, podíl lidského faktoru na výrobní činnosti a způsoby jeho zapojení. V rámci analýzy zkoumáme také pojistnou historii s ohledem na četnost, výši a příčinu škod. Tyto údaje pak promítáme do nastavení komplexní pojistné ochrany a do výše pojistných limitů.

02. Poistný program

Poistný program

Samotný pojistný program je vždy individuálně nastavenou sadou pojistných produktů s pečlivě volenými parametry. Při jeho tvorbě vycházíme z konkrétních zjištění získaných v rámci analýzy rizik a zahrnuje naše doporučení směřující ke snížení rizik. Při tvorbě pojistného programu, zejména při využití pojistných produktů na trhu, sledujeme zahraniční trendy a díky spolupráci se zahraničními pojišťovnami je také zahrnujeme do individuálního pojistného řešení klienta. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami.

03. Správa poistenia

Správa poistenia

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. Operativně se přizpůsobujeme vašim požadavkům či změnám ve vašem provozu a chráněném majetku – zohledníme tedy např. pořízení nového vybavení, nebo naopak jeho ztrátu.

04. Reseni škôd

Reseni škôd

Odborně likvidujeme škodní události a důraz klademe na jejich rychlé vyřízení a uhrazení pojišťovnou. Díky našim zkušenostem s řešením škod v České republice i v zahraničí jsme připraveni pomoci při likvidaci událostí, ve vztahu k zahraničním obchodním partnerům nebo při škodách v zahraničí. K zajištění co nejvyššího pojistného plnění pro klienta využíváme služeb soudních znalců. Klientům poskytujeme pravidelné reporty a analýzy, přispívající k optimalizaci pojistných programů.

05. Poradenstvo a služby

Poradenstvo a služby

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro naše klienty. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Mapa poistných produktu

1

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění pro případy škod, které vznikly stažením vadných výrobků z trhu.

Pojištění strojního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné strojní události.

Pojištění živelního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

2

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

3

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

Pojištění pohledávek
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek odběrateli z důvodu platební neschopností nebo platební nevůle.

4

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnocký materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

5

Stavebně montážní pojištění
Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

1

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění pro případy škod, které vznikly stažením vadných výrobků z trhu.

Pojištění strojního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné strojní události.

Pojištění živelního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

2

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

3

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

Pojištění pohledávek
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek odběrateli z důvodu platební neschopností nebo platební nevůle.

4

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnocký materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

5

Stavebně montážní pojištění
Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

Aktuálná problematika

Poistenie stavebno-montážne

Každé novo budované stavebné alebo montážne dielo je spravidla spojené so značnými nákladmi jeho investora. Rovnako je realizácia už zo svojej povahy riziková, a preto patrí poistenie stavebné (CAR) a montážne (EAR) k základným poisteniam pre firmy.

Zistiť viac

Špeciálne riziká

SATUM SLOVAKIA je svojim klientom okrem štandardných produktov, akými sú poistenie živelné, poistenie zodpovednosti a pod., schopná zabezpečiť tiež špecifické poistné programy. Nie sú svojím charakterom také bežné, nižšie sú uvedené tie, ktoré je vhodné nevynechávať.

Zistiť viac

Živelné riziká

Medzi vonkajšie vplyvy s dopadom na podnikanie patria živelné riziká. Búrky, krupobitie, zosuvy pôdy, požiare, víchrice, blesky či rozsiahle záplavy sú častými príčinami veľkých škôd na majetku. I napriek snahe o minimalizáciu rizík a rôzne preventívne opatrenia môžu veľmi negatívne ovplyvniť vaše…

Zistiť viac
© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť