Analýza rizík

Realizujeme zodpovedne rizikové prehliadky a analyzujeme súčasný škodový priebeh tak, aby sme správne nastavili poistné ochrany. Klientom poskytujeme cenné odporúčania, ktoré slúžia predovšetkým k minimalizácii rizík vyplývajúcich z ich prevádzky/činnosti.

Poistný program

Pri tvorbe poistného programu zohľadňujeme potreby a požiadavky klienta, ktoré boli zistené pri analýze rizík. Cieľom je kvalitné poistné krytie, správne nastavenie limitov plnenia a poistných súm, vyjednanie nadštandardných dojednaní s poisťovateľmi.

Správa poistenia

V priebehu poistenia sa staráme o dlhodobo najefektívnejšiu poistnú ochranu. To zahrňuje tiež operatívne prispôsobenie sa požiadavkám klientov či zmenám v ich prevádzke/činnosti a chránenom majetku.

Riešenie škôd

Odborne likvidujeme vzniknuté poistné udalosti s dôrazom na rýchle vybavenie a uhradenie vzniknutých škôd poisťovňou. Klientom poskytujeme pravidelné reporty a analýzy, ktoré ďalej prispievajú k optimalizácii poistných programov.

Poradenstvo a služby

Pripravujeme na mieru školenia o rizikách a poistení pre zamestnancov našich klientov. Sme pravidelným účastníkom odborných konferencií, kde sa s účastníkmi delíme o naše dlhoročné skúsenosti z odboru.

01. Analýza rizík

02. Poistný program

03. Správa poistenia

05. Poradenstvo a služby

04. Reseni škôd

05Poradenstvo a služby 05Poradenstvo a služby 05Poradenstvo a služby 05Poradenstvo a služby 05Poradenstvo a služby 02Poistný program

01

Analýza rizík

Realizujeme zodpovedne rizikové prehliadky a analyzujeme súčasný škodový priebeh tak, aby sme správne nastavili poistné ochrany. Klientom poskytujeme cenné odporúčania, ktoré slúžia predovšetkým k minimalizácii rizík vyplývajúcich z ich prevádzky/činnosti.

01Analýza rizík 03Správa poistenia

02

Poistný program

Pri tvorbe poistného programu zohľadňujeme potreby a požiadavky klienta, ktoré boli zistené pri analýze rizík. Cieľom je kvalitné poistné krytie, správne nastavenie limitov plnenia a poistných súm, vyjednanie nadštandardných dojednaní s poisťovateľmi.

02Poistný program 04Riešenie škôd

03

Správa poistenia

V priebehu poistenia sa staráme o dlhodobo najefektívnejšiu poistnú ochranu. To zahrňuje tiež operatívne prispôsobenie sa požiadavkám klientov či zmenám v ich prevádzke/činnosti a chránenom majetku.

03Správa poistenia 05Poradenstvo a služby

04

Riešenie škôd

Odborne likvidujeme vzniknuté poistné udalosti s dôrazom na rýchle vybavenie a uhradenie vzniknutých škôd poisťovňou. Klientom poskytujeme pravidelné reporty a analýzy, ktoré ďalej prispievajú k optimalizácii poistných programov.

04Riešenie škôd 01Analýza rizík 01Analýza rizík 01Analýza rizík 01Analýza rizík 01Analýza rizík

05

Poradenstvo a služby

Pripravujeme na mieru školenia o rizikách a poistení pre zamestnancov našich klientov. Sme pravidelným účastníkom odborných konferencií, kde sa s účastníkmi delíme o naše dlhoročné skúsenosti z odboru.

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť