Skupina SATUM

Skupina SATUM patrí medzi významné spoločnosti pôsobiace na území Českej a Slovenskej republiky v oblasti poistenia a risk managementu. V roku 1997 bola z nadšenia troch spoločníkov , ktorí mali vlastnú predstavu o tom, ako poskytovať servis v tejto oblasti svojím budúcim klientom, založená spoločnosť SATUM CZECH s.r.o.. O päť rokov neskôr vznikla samostatná spoločnosť SATUM SLOVAKIA s.r.o., ktorá mala poskytnúť rovnaký servis klientom na Slovensku.  

SATUM poskytuje služby v oblasti korporátneho poistenia a risk managementu. Zameriavame sa na komplexné poistné programy v priemysle, zdravotníctve,  službách,  verejnej správe a v ďalších oboroch. Sme uznávanými odborníkmi v oblasti poistenia vozidiel a dopravných rizík.

Poslanie

Podporujeme všetky zámery, ktoré skupinu posúvajú ďalej a zároveň obohacujú celkový stav poisťovníctva.

Vízia

SATUM je pevnou súčasťou poisťovacieho trhu a jedným z najvýznamnejšícha najaktívnejších poisťovacích maklérov. Dlhodobo usilujemeo inovácie v obore a neustále rozvíjame naše know-how s cieľom zaisťovať čo najprofesionálnejšie a najkvalitnejšie služby pre našich klientov. Mimoriadny dôraz kladieme tiež na zvyšovanie odbornosti zamestnancov.

Fotogalerie našeho týmu...

IMG_3625e_port_d_def_nik_1 (1).jpg IMG_3391_n (2).jpg IMG_4168 (1).jpg IMG_3705_fin (1).jpg IMG_3725 (1).jpg IMG_3429 (1).jpg IMG_5320 (1).jpg

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť