Cudzí verzus vlastný náves

Cudzí verzus vlastný náves

Kategórie: Doprava, špedícia a logistika,
Dátum: 25.6.2015

S rastom kombinovanej prepravy a stále väčším počtom logistických centier súvisí i spôsob prepravy, kedy cestný dopravca za svoj  ťahač zapriaha cudzie návesy. Veľké nadnárodné logistické spoločnosti disponujú tisíckami vlastných návesov, ktoré obsluhujú prostredníctvom svojich zmluvných partnerov – dopravcov. Tí s ohľadom na čo najefektívnejšie vyťaženie svojho vozidla prepravu realizujú. Pri uskutočňovaní týchto prepráv by však mali byť dopravcovia obozretní, akú zmluvu majú s majiteľom návesu podpísanú. Možností  je viac a s tým súvisí i iná zodpovednosť, ktorú dopravca pri škodách ako na tovare, tak i na cudzom návese, nesie. Preto je dôležité, aby uzatvorená poistná zmluva kryla i riziká súvisiace s činnosťou prepriahania a ťahania cudzích návesov.

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť