Organizace spadající pod municipality

Organizace spadající pod municipality

Kategórie:
Dátum: 29.10.2015

Zadavatelé často řeší problém jak dosáhnout jednoho centrálního pojištění nad všemi příspěvkovými organizacemi nebo nad dalšími obchodními společnostmi, které jsou zadavatelem zřízeny a je potřeba sladit data počátku pojištění, rozsah pojistné ochrany, ujednotit limity pojistného krytí, sladit spoluúčasti a také s ohledem na zákon 137/2006 sb. o veřejných zakázkách je potřeba nerozdělovat zakázku jednoho druhu (zakázku na pojištění) na více podzakázek. SATUM pro vás má velmi transparentní a komfortní řešení kdy je schopen zapracovat do obchodních podmínek zadávacího řízení postupný náběh jednotlivých subjektů nebo i jednotlivých pojistek podle doby různě končících závazků. Dále jsme připraveni v rámci našeho systému hlídat a regulovat celý proces sjednocení pojištění s cílem kdy vám zůstává v ruce jedno pojištění u jedné vysoutěžené pojišťovny, přitom Vám nezůstanou viset nikde žádné závazky z minulosti, kdy bylo pojištění roztříštěno mezí více pojišťoven a vaše organizace.

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť