Cestná nákladná doprava – falošní dopravcovia

Cestná nákladná doprava – falošní dopravcovia

Kategórie: Doprava, špedícia a logistika,
Dátum: 25.6.2015

Jedným z významných a nezanedbateľných rizík nákladnej cestnej prepravy sú falošní dopravcovia, zasielatelia a odosielatelia. V posledných rokoch dochádza v oblasti nákladnej prepravy k výraznému zvýšeniu činnosti rôznych podvodných firiem, v najväčšej miere tzv. fantómových dopravcov. Podľa dostupných štatistických údajov má tento trend stúpajúcu tendenciu a počet prípadov sprenevery prepravovanej zásielky sa zvyšuje o desiatky percent. Táto situácia je podporená faktom, že zo strany odosielateľov sa na dopravcov vyvíja čoraz väčší tlak na znižovanie nákladov na prepravu a zároveň sa na nich kladú zvýšené požiadavky na bezpečnosť prepravy cenného tovaru. Dopravcovia tak majú neľahkú úlohu – zlúčiť tieto dva protipóly, vyhovieť požiadavkám a udržať si obchodných partnerov.

Minimalizácia rizík

Jedným z veľmi dôležitých bezpečnostných faktorov minimalizujúcich riziko sprenevery zásielky je teda nutnosť poznať svojich obchodných partnerov a využívať neznámych subdodávateľov na prepravu cenného tovaru len v čo najmenšej možnej miere. Dodržiavaním týchto rád možno riziko sprenevery minimalizovať, ale nikdy nie celkom odstrániť. Oddelenie likvidácie dopravných rizík skupiny SATUM spracovalo materiál, kde popisuje indície, z ktorých môžeme získať dôvodné  podozrenie, že ponúkajúci partner môže byť tým „fantómom“, ale aj odporúčanú prevenciu, ako týmto fantómom nenaletieť. Poskytuje tiež užitočné odkazy, ktoré vám môžu pomôcť brániť sa proti tejto kriminalite. Najväčšie nebezpečenstvo pre dopravcov a zasielateľov spočíva tiež v tom, že pred rizikom sprenevery sa nemohli brániť dokonca ani poistením. V spolupráci so zahraničnými poistiteľmi vám prinášame možnosť poistiť riziko sprenevery a tiež škôd spôsobených hrubou nedbalosťou podľa čl. 29 Dohovoru CMR ods. 2.© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť