Zmena podmienok pre partnerov verejného sektoru

Kategórie: Nezaradené
Dátum: 13.3.2017

Od 1. februára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v novo zriadenom registri partnerov verejného sektora. Zápis do registra partnerov verejného sektora musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môžu byť len zákonom určené subjekty, napríklad advokát. Profesionálne služby oprávnenej osoby spolu s odborným poradenstvom a konzultáciami je Vám plne pripravená poskytnúť Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.

Bližšie informácie môžetenájsť na webovej stránke www.partnerverejnehosektora.sk

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť