Politika kvality

Společnost SATUM CZECH s.r.o. je moderní prosperující organizací s pevným postavením na pojišťovacím trhu. V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 a politikou kvality usilujeme především o uspokojování zájmů zákazníků a dosahování jejich spokojenosti s kvalitou dodávaných služeb zprostředkovatelské činnosti pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta.

Politika kvality je stanovena vedením společnosti jako nezbytná součást plánu strategického rozvoje celé společnosti. Vedení společnosti si v plné míře uvědomuje odpovědnost za existenci a další rozvoj společnosti, který je závislý na plnění požadavků a očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran.

Politika kvality vyhlášená vedením společnosti:

 • trvale udržovat, zlepšovat a rozvíjet systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 a tím i spokojenost zákazníka a zaměstnance
 • vytvářet obchodní partnerské vztahy s dodavateli a zákazníky na bázi oboustranně výhodné spolupráce s cílem poskytovat co nejlepší kvalitu služby a naplňovat neustále se zvyšující požadavky zákazníka
 • činit zaměstnance odpovědné za kvalitu své práce, čímž se stávají spoluodpovědní za kvalitu poskytované služby a prosperitu celé společnosti
 • sledovat právní předpisy a zákonné normy, vytvářet podmínky pro jejich dodržování a důrazně na jejich dodržování trvat
 • vytvářet zaměstnancům příznivé a motivující pracovní prostředí, podporovat kreativitu a podnikavost
 • neustálé vzdělávat zaměstnance formou externího a interního školení v souladu se strategií společnosti a rozvíjet profesní růst zaměstnanců
 • rozvíjet otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, státní správou a třetími stranami přijímáním a reagováním na jejich podnět
 • zajistit moderní fungující infrastrukturu a vytvářet příjemného pracovního prostředí a zlepšování firemní kultury

Od zaměstnanců očekáváme:

 • aktivní přístup v hledání a podávání námětů, které povedou k neustálému zlepšování procesů a ostatních činností ve společnosti
 • znalost dokumentace systému managementů kvality, důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací
 • pochopení Politiky kvality a podílení se na její realizaci a plnění cílů kvality
 • trvale udržovat, zlepšovat a rozvíjet systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 a tím i spokojenost zákazníka
 • ztotožnění se se strategickými záměry společnosti, zajišťování dobrého jména společnosti svým vystupováním, jednáním a odváděním kvalitní práce
 • dodržování kodexu etiky pojišťovacího makléře a uchování obchodního tajemství a důvěrných informací
 • dodržování právních a interních předpisů
 • trvalé udržování a zvyšování odborných znalostí
 • loajalitu

V Ostravě, dne 01.03.2013
Ing. Roman Horváth – jednatel
SATUM CZECH s.r.o.

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť